Hartelijk welkom op de website van

Sterrenschool Stadskanaal

Wat is De Sterrenschool?

De Sterrenschool is een innovatief concept voor kinderopvang en primair onderwijs van 0 – 12 jaar. De Sterrenschool is het hele jaar door open en dagelijks van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds.

Op De Sterrenschool werken opvang en onderwijs aan dezelfde leer- en ontwikkeldoelen. De kinderen verblijven gedurende de dag in hetzelfde leer- en werkklimaat. De Sterrenschool kent geen jaarklassensysteem, in plaats hiervan volgen kinderen individuele leerlijnen die op hun persoon zijn toegespitst. In het curriculum is veel aandacht voor taal, rekenen en lezen.

In de buurt vervult De Sterrenschool een centrale functie en biedt het diensten waar buurtbewoners en ouders behoefte aan hebben. Sterrenschool Stadskanaal is een school-op-weg-naar dit concept. Daarvoor moeten we nog een aantal stappen zetten. Kom gerust eens kijken op een van onze locaties.